Søvnpolitik i vuggestuen

Hvorfor en søvnpolitik?
Formålet med søvnpolitikken er at oplyse om, hvad I som forældre kan forvente omkring jeres barns søvn, når jeres barn går i vuggestuen. Vi bestræber os på at give børn så optimale opvækstbetingelser som muligt, og har derfor fokus på bl.a. børns søvn. Vi tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området og følger de anbefalinger, som eksperterne foreskriver.
Ligesom sund kost er en afgørende forudsætning for barnets fysiske og psykiske sundhed, er en god søvn og et godt søvnmønster det også.
Hvad siger forskningen?
Fra Sundhedsstyrelsen og Vibeke Manniche, læge, Ph.d, som har forsket i søvnens betydning for børns trivsel, udvikling og sundhed, ved vi følgende:
•    Et barn på 1-3 år har behov for 12-14 timers søvn i døgnet, heraf de 2-3 timer i dagtilbuddet
•    Under søvn og ved uafbrudt søvn bearbejder og systematiserer hjernen det lærte og oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker immunforsvaret.
•    Et barn kan ikke sove for meget. Søvn før kl.15 påvirker ikke nattesøvnen.
•    Et barn skal have ro og tid til at nå igennem de 3 søvnfaser: let søvn, dyb søvn og drømmesøvn – dette gælder også middagsluren.
•    Et barn kan ikke sove på forskud, og at vække et barn, der sover middagslur, kan lægge grunden til at usundt søvnmønster.
•    En god middagslur, hvor barnet vågner af sig selv, frisk og udhvilet, giver en bedre nattesøvn
•    Friske og veludhvilede børn har større overskud, færre konflikter og er mere selvhjulpne
•    Forskning peger på, at længden af middagsluren ingen virkning har på nattesøvnen for børn under 3 år. Barnets biologiske ur sørger for, at barnet selv vågner, når det er færdigt med luren.

Se pjecen ”Børns søvn – god søvn giver glade og kvikke børn” af læge Vibeke Manniche, Ph.d.


Hvordan gør vi?

På baggrund af forskningen og vores erfaringer, ønsker vi ikke at forstyrre børnene i deres søvn. De får lov til at vågne af sig selv, så de er friske og udhvilede. Børn vækkes som udgangspunkt ikke.
Vi lægger vægt på at skabe tryghed og ro i forbindelse med børns søvn.
•    Vi respekterer børnenes vaner med sutter, sovedyr m.m.
•    Børnene bliver puttet efter behov. De mindste sover ofte to gange om dagen, og de større sover typisk én gang midt på dagen.
•    Vi har barnevogne og krybber til hvert enkelt barn, så de har deres  eget sted at sove.

•    Der er babyalarm i liggehallen og i de enkelte krybber, hvis de skulle stå udenfor liggehallen, og vi tilser jævnligt sovende børn.

 

Dialog
I perioder kan der være behov for regulering af søvnen, f.eks. i overgangen fra 2 til 1 lur om dagen. Her er dialogen mellem forældre og personale vigtig, for at vi sammen kan finde det bedste søvnmønster for barnet.

Godkendt i forældrerådet januar 2017