Ture ud af huset

Lederen orienterer personalet om proceduren. Lederen sikrer sig en gang om året at alle medarbejdere er opmærksomme på og kender proceduren.
Lederen har ansvar for at nye medarbejdere straks får kendskab til proceduren.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Før turen:
- En af medarbejderne pakker en telefon og en Ipad, hvor det kan ses hvilke børn er tjekket ind. Telefonnummeret og en seddel med gruppens navn og destination lægges på kontoret.

- Børnene samles ved indgangsdøren eller lågen, navne og antal kontrolleres i forhold til Ipaden.

 På turen:

- Brug din sunde fornuft!

- Antallet af børn og voksne på tur bestemmes efter en konkret vurdering af den pædagogiske ansvarlig for gruppen. I tvivlsspørgsmål er det ledelsen der træffer beslutningen.
- Der skal altid gå en voksen bagerst. De andre voksne placeres så der er bedst mulig overblik over gruppen.
- I umiddelbar nærhed af trafikerede veje, skal børnene gå med hinanden i hånden.
- De voksne går altid på trafiksiden af børnene.
- Børnene tælles med jævnt mellemrum på hele turen, og mindst når der spises og hver gang man ankommer til/forlader et sted – f.eks. bus, legested m.m.

- Der går altid en voksen først og sidst ind/ud af bussen, for at sikre at alle børn er med ind og ud af bussen igen, med deres ting.

- Børn der hentes på turen, tjekkes ud på Ipad  af forældre.

Efter turen:
- Børnene tælles ved ankomsten til Børnehuset.

Hvis et barn mangler:
- Mindst en voksen bliver hos børnene mens den/de andre leder efter det forsvundne barn.
- Der ringes hjem til institutionens leder om hændelsen. Der sendes en eller flere ekstra voksen fra institutionen til stedet for at ledsage gruppen hjem eller deltage i eftersøgningen.
-- Når resten af gruppen tager hjem til Børnehuset, efterlades der en voksen på stedet – med mobiltelefon – indtil lederen giver anden besked.
- Lederen ringer til Center for Dagtilbud og Skole, politi, forældrene – i nævnte rækkefølge – for at informere om hændelsen.
- Lederen indkalder forældrene til en samtale samme dag, episoden har fundet sted. Samtalens formål er at informere om hændelsesforløbet, drøfte evt. klagemuligheder og henvis til evt. krisehjælp.
- Lederen orienterer kort skriftligt den øvrige forældregruppe om hændelsesforløbet, helst samme dag men senest dagen efter episoden.
- Lederen har samme dag en samtale med personalet der har været udsat for episoden, der går ud på hvordan de har det og evt. behov for krisehjælp.
- Den øvrige personalegruppe orienteres samme dag eller senest dagen efter hændelsen.
- Samme dag episoden er fundet sted, udarbejdes der en skriftlig redegørelse der beskriver hele hændelsesforløbet, med evt. fravigelser for denne procedure. Redegørelsen sendes med institutionslederens påtegning til CDS.
- Senest 3 hverdage efter hændelsen tages denne procedure op til revurdering med henblik på evt. rettelser. 

En lamineret kopi af denne procedure tages med i alle turrygsække

17-06-2014