Årsplan - vigtige datoer i 2020

Fredag den 21. februar        Fastelavnsfest

Tirsdag den 31. marts          Afslutning for ældstegruppen (frokost)

Tirsdag den 31. marts          Cirkusforestilling for forældre og søskende til de ældste kl.16.45

Fredag den 24. april            Pædagogisk dag Område Øst (alternativ pasning)

Torsdag den 30. april           Forældremøde/valg til forældreråd kl.18.30-20.30

Fredag den 15. maj             Arbejdsdag for forældre og børn kl.15.00-20.00

Torsdag den 28. maj           Bedsteforældre/blomsterdag (9.30-16.00)

Fredag den 28. august         Sommerfest/fødselsdagsfest kl.17.00-20.00

Fredag den 6. november      Pædagogisk dag (alternativ pasning)

Torsdag den 26. november   Juleklip kl.14.00-16.30