Som uddannelsesinstitution modtager vi

  • pædagogstuderende fra UCSJ i alle praktikker.
  • pædagogisk assistent elever fra SOSU skolen, også i specialpraktik. Vi har op til 5 børn, der er visiteret til ressourcepladser.
  • Praktikanter fra folkeskolens 8., 9. og 10 klasse.
  • Diverse tilrettelagt praktikforløb

 

Det er vigtigt for os som uddannelses institution at være med til at sikre fremtidige kollegaers faglige og menneskelige kompetencer. Studerende kan forvente at møde høje (men passende) forventninger til opfyldelse af læringsmål, samt kvalificeret vejledning. De kan også forvente imødekommenhed fra ledelse og kollegaer ift. at blive set på med friske øjne, med den undren, som er så nødvendig for egen og institutionens udvikling.