Forældremøder

Et forældremøde for alle

En aften i april kvartal holdes der forældremøde for alle forældre i hele huset. Vi starter aftenen sammen i fællesrummet, hvor forældrerådsformanden og lederen siger lidt om året der er gået siden sidst, og der vælges repræsentanter til Område Østs bestyrelse og vores eget forældreråd.

Derefter går alle i deres børns grupper, hvor der er information og dialog om børnenes hverdag - hvad der er fokus på det kommende år, film af nogle af deres aktiviteter og lignende. Det er forældrerådet der sammen med personalet planlægger indholdet for aftenen. Det er en god anledning til at få indflydelse på børnenes hverdag, samt møde de andre forældre, som man måske ikke når at se i dagligdagen.

Møde for forældre til ældstegruppen i børnehaven.

I efteråret holdes der et fyraftensmøde for alle forældre til de ældste børn i børnehaven, hvor vi får besøg af skolelederen, SFO personale og børnehaveklasse personale. Vi får en drøftelse om det, der skal arbejdes med i månederne frem til 1. april, både i Tappernøje Børnehus og hjemme. Samtidig bliver alle informeret om hvordan den planlagte brobygning forløber, både med Nattergalen (nabo institutionen) og med skolen.