Dagtilbudsloven sætter krav om at udarbejde pædagogiske læreplaner til understøttelse af dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt  fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring.I Tappernøje Børnehus arbejder vi med Næstved Kommunes overordnede læreplaner, som indeholder mål for alle aldersgruppers læring.Pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Det ønskes generelt at sikre, at der bliver fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til det videre liv.

De seks temaer i de pædagogiske læreplaner:

  • Natur, udeliv og science
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanernes indhold beskriver dels vores daglige pædagogiske praksis og de pædagogiske overvejelser, som vi har særlig fokus på. Læreplaner er et redskab, som personalet bruger til refleksion over det pædagogiske arbejde og måden at nå de pædagogiske mål på.