Inden indmeldelse i Tappernøje Børnehus er forældrene velkommen til at ringe og aftale et besøg, for at se og fornemme stedet og få en kort snak med lederen aller en medarbejder.

Efter indmeldelse og ca. 2 måneder før opstart modtager forældrene et brev i Eboks, hvor de bedes kontakte os for at aftale et opstartsmøde samt forbesøg.Til opstartssamtalen drøftes gensidige forventninger, præsentation af hinanden, og forældrene fortæller om deres barn. Barnet og familiens opstart i institutionen er vigtig, og til opstartssamtalen etableres starten på et godt og tæt pædagog/forældresamarbejde.

Vi tilbyder alle kommende børn at komme på besøg med en eller begge forældre, ca. 1 til1½ time om ugen i måneden op til start. Hvilken ugedag bliver aftalt til opstartsmødet.

Ca. 3-4 måneder efter opstart vil I blive tilbudt en opfølgningssamtale for at snakke om opstartsforløbet og om barnets trivsel m.m.