Udvikling gennem leg

I de ny styrkede læreplaner har legen fået en vigtig rolle.

"Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen er også grundlag for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet." - Dagtilbudsloven §8, stk. 2

- Vi respekterer legen ved at give plads til, at legen leges færdig.

- Vi understøtter og udbygger legen ved at pædagogen er deltagende.

- Vi skaber legerum i rummet via reoler, gulvtæpper, kridtstreger, krukker, beplantning

- Vi viser interesse for, hvad børnene er optaget af derhjemme

- Vi har fokus på, at de fysiske rammer hele tiden er i udvikling og afstemt efter den nuværende børnegruppes spor og behov.

- Huset skal emme af muligheder for, at leg og fællesskab kan være glædesfyldt, spændende og udfordrende.

- Vi giver mulighed for forskellige legetyper, f.eks. konstruktionslege og rollelege.

- Vi er opmærksomme på, at et barn, der har svært ved at indgå i en leg, kan hjælpes til at blive en del af leg i en mindre gruppe, eller at legen kan leges parallelt med en anden gruppe børn, så barnet gradvist får en oplevelse af at være en del af et legefællesskab.

- Vi er nærværende og tilgængelige ved at prioritere legen og definere voksenrollerne.

- Vi er spontane og griber de initiativer barnet viser.