Skolepraktik

Vi har mange skoleelever som ønsker at komme i praktik hos os. Generelt veksler perioderne mellen et par dage og 1 til 2 uger. Det sker at vi har elever i en længere periode på op til et år. Vi har som hovedregel max. to elever ad gangen, en i vuggestuen og en i børnehaven. 

Hver elev får tilknyttet en kontaktperson på institutionen, som eleven kan bruge til at få svar på relevante spørgsmål, samt ting eleven undrer sig over . Kontaktpersonen er også den, der sætter eleven i gang og guider eleven i det, der er arbejdsrelateret.

Generelt følger eleven kontaktpersonen, men skulle eleven have ønske om at få et par dage i den modsatte afdeling af hvor eleven i øvrigt er, ser vi på muligheden for dette.