Når et barn er indmeldt, og gerne mindst to måneder før opstart, tager lederen eller en pædagog kontakt til forældrene via Nempost. Forældre er også meget velkommen til selv at tage kontakt.

Vi tilbyder en samtale før opstart, hvor vi afstemmer forventninger og aftale indkøringsperioden. I samme forbindelse aftaler vi, hvornår forældre kan komme på besøg med deres børn inden opstart. Vi tilbyder besøg en gang om ugen i måneden før start, ca. 1½ time om formiddagen. Forældrene har stadig ansvaret for deres barn, men både barn og forælder kan få lidt større kendskab til,  vuggestue/børnehavelivet her i Tappernøje Børnehus. Det giver en tryg start for både børn og voksne.