Brobygning mellem dagpleje og daginstitution i Tappernøje området

 

Det enkelte barn skal opleve at børnehaven er et spændende sted, hvor det møder voksne, som kan skabe tryghed for barnet i nogle kendte rammer.

Personalet skal opleve et fælles mål for det enkelte barn.

 

 Det betyder:

 -          At barnet inden børnehavestart er kommet jævnligt på besøg i institutionen  sammen med dagplejeren og hendes andre børn.

 -          At barnet er kendt med institutionen og de voksne som er i huset.

 -          At dagplejeren besøger den børnehave hvor barnet har fået tilbudt plads og giver en positiv overlevering af barnet.

 -          At dagplejeren fortæller om barnets kompetencer og styrkesider, samt relevante informationer om barnet, som vil komme barnet til gode i en opstart.

 -          At dagplejeren giver relevante oplysninger om familien og samtidig er bevidst om tavshedspligten.

 -          Når det er børn med særlige behov så tilstræbes det, at det er dagplejekonsulenten som retter henvendelse til lederen af den institution, som barnet skal starte i.

 -          At daginstitutionen tager imod barnets bog som fremover medbringes som bindeled mellem dagpleje og institution. At bruge den i ca. 14 dage til at få en viden om barnets læring og udvikling i dagplejen, dette for at skabe tryghed for barnet i opstarten. Derefter skal barnet have bogen med hjem.

-           At personalet og dagplejere anerkender forskellighed i kultur, og bruger dette som en ressource i brobygningsarbejdet.  

 Forventninger og planlægning:

 -          Daginstitutionerne får en liste med dagplejernes navne, adresser og telefonnumre.

-          Besøgene lægges i rammer på fastlagte dage.

-          Dagplejerne og deres børn kan enten være en del af huset eller deltage i leg på legepladsen

-          Personalet i daginstitutionen er forberedt på besøget og fortæller om forventningerne om besøget. F.eks. om de regler og normer som er det enkelte sted. (kaffe – madpakker)

- dagplejeren og børn indgår i de aktiviteter der er for den gruppe, de besøger.