Brobygning i Korskildeområdet tager sit afsæt i Næstved kommunes politik om brobygning samt i skolens/daginstitutionernes mål i forbindelse med Ny Nordisk skole.

Det enkelte barn skal opleve et første møde med Skole/ SFOén i trygge rammer.

- For os betyder det, at barnet møder børnehaveklasseledere og pædagoger fra skolen i den enkelte barns daginstitution. 

Det enkelte barn skal opleve en sammenhæng mellem skole, SFO og daginstitutioner.

- For os betyder det, at pædagogerne i daginstitutionerne og børnehaveklasseledere og SFO pædagoger , i samarbejde planlægger aktiviteter der skaber sammenhæng, og tager hensyn til Børnehavens hverdag.

Pædagoger og børnehaveklasseledere skal opleve at aktiviteterne er relevante i forhold til at se det enkelte barns kompetencer og ressourcer.

- For os betyder det, at vi har en anerkendende tilgang til det enkelte barn.

Den enkelte forælder skal opleve et møde med skolen og SFOén, som et møde i kendte rammer, hvor der er mulighed for at få information omkring brobygning, overflytning og skolestart, og samtidig et møde hvor dialogen er i højsædet.

- For os betyder det, at skolen indkalder nye forældre til informationsaften i det enkelte barns daginstitution.

Personalet skal opleve et fælles mål for det enkelte barn.

- For os betyder det, at personalet på tværs af institutioner, afdelinger og skole anerkender forskellighed i kultur, og bruger dette som en ressource i brobygningsarbejdet.