Ressourcepladser

Ressourceinstitution

 
Fra midt på sommeren 2013 blev Tappernøje Børnehus en ressourceinstitution med plads til 5 børn med særlige behov.
Etablering af ressourceinstitutioner i kommunen er sket, for at kunne sikre en særlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner i almindeligt dagtilbud, at gøre bedre brug af de faglige ressourcer og at kunne sikre fastholdelse og udvikling af nødvendig specialviden hos personalet.
Målgruppen er børn med behov for en særlig indsats, herunder børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som kan understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud. Fælles for børnene er, at de har brug for struktur, forudsigelighed og tæt voksen guidning. De har behov for opmærksomhedsfastholdelse, hjælp til impulskontrol, at kunne overskue gruppen af andre børn samt tæt og tryg voksenkontakt.
Der tildeles ekstra personaleressourcer og der er færre børn i ressourceinstitutioner i forhold til andre daginstitutioner, således at institutionerne har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre relevante pædagogiske aktiviteter i mindre grupper ud fra børnegruppens behov. Ressourceinstitutionen sikrer ligeledes en organisering, der gør, at alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig i fællesskabet.