Aktiviteter i børnehaven

 
Når vi sætter aktiviteter i gang, kan det enten være et tilbud, hvor børnene selv vælger, om de vil være med, eller en mere "tvungen" aktivitet, alt efter hvad der er behov for. Børn vil som regel altid gerne deltage, når aktiviteten gøres inspirerende.
Desuden står diverse materialer til rådighed så børnene kan blive inspireret af omgivelserne eller deres kammerater.
Vi lægger vægt på at støtte børnenes fantasi og lyst til at skabe noget.
Her i børnehaven har bøger en høj prioritet. Vi bruger oplæsning og det at tale om bøger, samt rim og remser for at bruge sproget så varieret som muligt.
Ved frugttid læser vi ofte bøger - vi har en samlet hyggestund hvor børnene nyder oplæsningen. Vi har vores egne bøger, men låner også på biblioteket. Bøgerne benyttes flittigt dagen igennem, og der læses også på mange andre tidspunkter.

I vinterhalvåret har vi flg. faste aktiviteter: (maddag og turdag foregår fortrinsvis gruppevis)

Maddag
I oktober, november og januar har vi i børnehaven maddag en gang om ugen, hvor vi i fællesskab tilbereder det medbragte bidrag til “ta' selv bordet” og børnene smører selv deres mad. En gang om måneden laver vi mad sammen, som børnehuset giver. I december er der mulighed for en julefrokost, risengrød og andet der hører julemåneden til.

Vi laver også nogle gange mad på bål.

Turdag
Vi går enten ture i nærmiljøet, eller vi tager på tur for at opleve noget helt andet, meget gerne i skoven. Vi besøger også de andre institutioner og tager desuden til Næstved eller Præstø m.m.
Ved udflugter og ture benytter vi offentlige transportmidler eller meget undtagelsesvis taxa/bus.
Børn alene på legepladsen

Der kan være fra 2 til 4 børn på legepladsen uden voksne. Det er ikke en ret at være alene ude. Det er personalet, der afgør hvilke børn, der kan håndtere og også få glæde af det. Dette sker ud fra en individuel vurdering og ud fra pædagogiske og praktiske overvejelser. Vi ser på barnets udvikling, samspil med de andre børn, og hvad barnet kan få ud af at være alene ude, sammen med få andre børn og uden voksne. Der er ingen regel om, hvor gammel man skal være, men det vil oftest være børn i mellem eller ældste-gruppen der får tilbuddet. Når der er børn alene på legepladsen, ser vi til dem jævnligt.

Teater/ cirkus
Vi laver sammen med de kommende skolebørn en teater / cirkusforestilling, som vi viser for de andre børn og forældre.
Vi benytter os af kommunes fælles børneteater og 1 til 2 gange om året ser vi en

forestilling med nogle af børnene.

Læreplaner
I hele huset arbejdes der løbende med de 6 læreplanstemaer/fokusområder, under
Næstved Kommunes overordnet koncept, i de aldersopdelte grupper. I vil løbende
blive orienteret om læreplansaktiviteter.