Ændring af telefonnummer/adresse

 
Hvis du/I skifter bopæl eller kontakt telefonnummer, bedes dette rettet på NemBørn, så vi kan komme i kontakt med dig/jer i tilfælde af f.eks. sygdom.