Syge børn

 
Hvornår er børn syge?

Der kan være mange forskellige tegn, der giver mistanke om, at et barn er syg eller har en smitsom sygdom.

Almen utilpashed

Hvis et barn er klagende, pylret eller uroligt eller eventuelt påfaldende stille, kan det være tegn på, at det er ved at udvikle en sygdom. Hvis barnet er større, vil det selv kunne fortælle, hvad der er galt. Små børn klager ofte over ondt i maven, selv om lidelsen er lokaliseret et andet sted.

Andre symptomer på sygdom
Afhængig af sygdommens art kan der optræde forskellige symptomer som f.eks. snue, hoste, opkastning, diarre eller udslæt.
Børn der har smitsomme sygdomme, må ikke modtages, før de er raske
Barnets tilstand skal være så god, at det kan deltage i de almindelige aktiviteter, som f.eks. at:
- være med på tur,
- være på legepladsen (imens der luftes ud) m.m.

Hvis et barn bliver sygt, mens det er i børnehuset, vil vi som oftest kontakte forældrene, med mindre det nærmer sig tidspunktet, hvor barnet normalt skal hjem.

I vil på Nembørn blive orienteret om de smitsomme sygdomme, der er i børnehuset.

Hvis barnet kommer til skade
Hvis et barn kommer til skade i børnehuset, og vi skønner, at der er brug for, at en læge ser på det, ringer vi til forældrene. I fællesskab aftaler vi, hvad der skal gøres. Hvis ikke vi kan få fat i jer, handler vi selv (evt. kontakter til vores lokale lægehus)

Medicingivning

 
 

Vedr. aflevering af medicin mod kroniske ikke smitsomme sygdomme (feberkramper, astma, epilepsi m.m.)

Der gives kun medicin ved tilfælde af kroniske sygdom – dvs. vi giver ikke penicillin, øjendråber eller andet.

Hvis dit barn har brug for medicin mod kronisk sygdom i det tidsrum hvor barnet er i børnehave/vuggestue, skal det aftales med personalet forinden.
Beholderen, hvori medicinen befinder sig, skal have let læselig påskrift og skal være mærket fra lægen/apoteket med
- Barnets navn
- Barnets CPR-nr.
- Medicinens art
- Den ordinerede dosis
Endvidere skal det af en skriftlig instruks til personalet fremgå, hvordan medicinen skal håndteres og opbevares.
I tilfælde, hvor en mere grundig skriftlig instruktion om medicingivningen er nødvendig, er det forældrenes ansvar, at instruks fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. Institutionens ledelse kan endvidere anmode forældre om at fremskaffe en supplerende instruktion fra lægen, hvis der opstår tvivl om håndteringen m.m.
Dette gælder også medicin, som normalt kan købes i håndkøb. Få lægen til at udskrive medicinen på recept, så de førnævnte oplysninger følger med. Også her gælder det kun for kroniske, ikke smitsomme sygdomme.