Normering og fordeling af børn i huset

 
I børnehuset er vi 15 ansatte til at tage vare på jeres børn. Huset åbnes af en voksen fra vuggestuen og en fra børnehaven. Personalet er sammen om at dække fløjene morgen og eftermiddag, og er i deres aldersopdelte grupper formiddag og først på eftermiddagen.

Personaletimerne er fastsatte efter børnetallet.

Børnene er fordelt således:
I Børnehaven -
De mellemste og yngste børn hører til i Vest fløjen.

De ældste  hører til i Øst.

Vi kalder dem med vilje de yngste, mellemste og ældste, for ikke at kalde dem små og store. Hvorfor nu det????? Jo! de børn, der lige er flyttet til børnehaven, har fået at vide, at de nu er store, for nu skal de i børnehaven. Så er det ikke til at forstå, at når man så kommer i børnehave, så får man at vide, at man er lille. Det håber vi også, at I vil hjælpe os med.

I Vuggestuen -
Den ældste halvdel af vuggestue børnene hører til på Mælkevejen.
Den yngste halvdel af vuggestue børnene hører til på Månestuen.