Forældresamarbejde

 

Målet for forældresamarbejdet er:

-at opnå gensidig tryghed, tillid og åbenhed.

- at styrke interessen for barnets dag i børnehuset.

Den daglige kontakt skal derfor bygge på Imødekommenhed, respekt for hinanden, gensidig orientering, samt plads og tid til konstruktiv kritik både positiv og negativ..

Inden barnets start opfordres barn og forældre til at komme på besøg og få orientering om dagligdagen i børnehuset. Samtidig opfordres forældre til at læse informationerne på børnehusets hjemmeside.

Nyhedsbreve og referater

Nyhedsbreve, opslag om hverdagen og referater fra områdebestyrelse og forældreråd bliver lagt på Nembørns Intra.

Samtaler
Nye forældre vil blive inviteret til en samtale inden opstart, for at fortælle om deres barn, få informationer, afstemme forventninger med personalet og aftale, hvordan barnets første tid i huset skal forløbe.

Hvis der er behov for det, vil der til enhver tid være mulighed for en snak om barnet, når forældrene eller personalet ønsker det.
Vi forsøger at gøre den daglige kontakt og information så god som muligt.

I forbindelse med at barnet skal starte i SFO tilbyder vi en forældresnak, hvor vi snakker om det enkelte barn.

Desuden har vi kaffedage en gang i mellem i grupperne, hvor forældrene har mulighed for at møde hinanden, være sammen - lege med børnene, snakke med personalet m.m.

Mødevirksomhed:
- Forældremøde i april kvartal, hvor vi bl.a. vælger repræsentanter til forældreråd og områdebestyrelse.

- Ellers forældremøder/temaaftener efter ønske og behov.

Børn/forældrearrangementer:

- Arbejdseftermiddag/aften en fredag om foråret. Det er en dag, hvor forældre, børn og personale hygger sig sammen og laver forskellige praktiske ting i børnehaven og vuggestuen og bagefter spiser mad sammen.

- Børn/forældrefest i anledning af børnehusets fødselsdag d. 1. september.

Festen holdes den sidste fredag aften i august. Vi plejer at finde på forskellige aktiviteter som børn og voksne sammen kan hygge sig med - og så spiser vi den medbragte mad fra et fælles buffet bord.

-Julearrangement foregår den sidste fredag før advent i børnehusets åbningstid.

Der kan opstå andre børne-/forældrearrangementer efter behov. Desuden er forældre altid velkomne til at være med en dag i børnehuset.

Forældreråd
Børnehuset har et lokalt forældreråd bestående af max. 6 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant. Der er valg i april kvartal hvert år. Der vælges samtidig også 1 repræsentant til Områdebestyrelsen.
Referater af forældrerådsmøder og områdebestyrelsesmøder lægges på Nembørn.