Velkommen til Tappernøje Børnehus

 Tappernøje Børnehus er en daginstitution for børn fra 0-6 år. Huset er fra januar 2007, og har en stor kuperet legeplads med mulighed for mange udfordringer. Selv om det er en stor institution, føles det ikke sådan, da den er indrettet i mindre enheder.  Vi har højt til loftet og gode fysiske rammer inde. Vi vægter at tilbyde en mangfoldighed af aktiviteter af høj faglig kvalitet - både ude, inde og i lokalområdet - i en atmosfære af nærvær og omsorg. Der er mulighed for de store armbevægelser, og også for at trække sig tilbage for en stund med en stille aktivitet.  I Tappernøje Børnehus er børnene aldersopdelt både i vuggestuen og i børnehaven, og aktiviteterne målrettes børnenes alder og udviklingsniveau.  Også sikkerhed har stor værdi for os, og det er et krav at alle fastansatte har eller får gyldigt førstehjælps bevis.  Husets mange traditioner er vigtige for kontinuitet i børnenes tid her i huset, om det er fastelavn, bedsteforældredag, arbejdsdag, sommerfest eller juletiden.

Børnehuset er oprettet d. 1. september 1971 - og er en kommunal institution.     Børnehuset er normeret til 24 vuggestuebørn i alderen 6 måneder til 3 år. I vuggestuen er børnene delt i 2 grupper, Månestuen med de 12 yngste børn og Mælkevejen med de 12 ældste børn. 

Desuden er der plads til op til 76 børnehavebørn i alderen 3 år til skolestart, fordelt på følgende måde. De yngste og den mellemste årgang i Vest, og den ældste årgang i Øst.